Nasz cel

  1. 用最紧急的方式传福音给每个在我们的时代活着的人,为了使福音借着圣灵的能力达到100亿人,这是通过使用各种各样的通信方式(我们的书、我们的杂志、我们的光盘、我们的数字化视频光盘、我们的收音机、我们的影视业和网络)。

https://ztfministry.org/pl/blog/226-about-us/our-goal/887-nasza-wizja

Nasza historia

W maju 1975 r., Bóg położył brzemię na naszych sercach, aby zanieść przesłanie zbawczej miłości Boga do mieszkańców Jaunde i Kamerunu. Byliśmy posłuszni i rozpoczęliśmy tę pracę i dzięki Bożej łasce dokonaliśmy postępu.

Dowiedz się więcej

Nasza misja

Nous voulons vous souhaiter la bienvenue sur notre site en exprimant de prime  abord, notre engagement à l’unité de ce que notre ministère désire produire comme toute entreprise possède une unité de ce qu’elle produit.

Quelle est l’unité que nous voulons produire?

Dowiedz się więcej

Nasza służba

Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa to ruch duchowy. Ruch duchowy jest ruchem, który Bóg powołuje do życia dzięki Duchowi Świętemu, mając określony cel: cel, który utrzymuje się tak długo, jak Duch Święty rządzi nim i koordynuje w całkowitej wolności.

Dowiedz się więcej

Lider założyciel

Le Prof Zacharias Tanee Fomum avait obtenu sa Licence avec  mention « Excellent » et avait reçu le prix d’excellence à Fourah Bay College, Université de Sierra Leone. 

Dowiedz się więcej